Tops International ArenaTops International Arena

Gebruikersvoorwaarden

Als u verder gaat met het bekijken en het gebruiken van deze website, dan gaat u akkoord en bent u gebonden aan de volgende algemene voorwaarden, die samen met ons privacybeleid van het Internationaal Concours Valkenswaard een verband heeft met u en het gebruik van deze website. De term “CSI”, “ons” of “onze” verwijst naar de eigenaar van deze website waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in: Maastrichterweg 249, 5556 VB Valkenswaard, Nederland.

De term “u” verwijst naar de gebruiker of bezoeker van onze website.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

De inhoud van de pagina’s op deze website is alleen voor uw algemene informatie en gebruik. Het is onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving. Noch wij, noch derden bieden enige vorm van garantie over de juistheid, tijdlijn, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en/of materiaal dat wordt aangeboden op deze website voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materiaal onjuistheden of fouten kan bevatten en we sluiten aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden of fouten in de ruimste mate toegestaan door de wet.

Uw gebruik van informatie of het materiaal aangeboden op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk worden gesteld. Het is op eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie die beschikbaar worden gesteld op deze website voldoen aan uw specifieke vereisten. Deze website bevat materiaal dat eigendom is van ons of waarvoor wij bevoegd zijn om dit te gebruiken. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot: het ontwerp, de lay-out en de afbeeldingen.

Van tijd tot tijd kan deze website ook links bevatten naar andere websites. Deze links zijn bedoeld voor uw gemak om meer informatie te verstrekken. Het betekent niet dat wij deze website(s) ondersteunen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website(s). U mag geen link naar deze website creeëren vanaf een andere website of vanuit een document zonder dat GCT hier voorafgaande toestemming voor heeft gegeven. Uw gebruik van deze website en alle geschillen die hieruit voortvloeien zijn onderworpen aan de wetten van de Europese Unie.

Eigendomsrechten

Internatinonaal Concours Valkenswaard bezit alleen en uitsluitend, alle rechten, titels en belangen in en op de site, de volledige inhoud (inclusief audio, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, andere visuals, video, kopieën, enz.). Het gebruik van de website geeft u geen enkele eigendom van de inhoud, code, data of materiaal waar u toegang toe hebt op de website. U mag de inhoud van de website bekijken op uw computer of andere apparaten met toegang tot internet, u mag kopieën of afdrukken maken van de inhoud op de site alleen voor uw persoonlijk en intern gebruik. Elke commerciële verspreiding, publicaties of uitbuiting van de website, of enige inhoud, code, data of materiaal gebruikt op de website is strikt verboden tenzij u de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van GCT of van de desbetreffende houder van de rechten heeft gekregen. U mag anders geen kopieën maken, niets reproduceren, distribueren of op een andere manier de inhoud, code, data of materiaal op de website gebruiken.