Tops International ArenaTops International Arena

Algemene voorwaarden

Algemeen

Op e-tickets zijn de algemene voorwaarden van de Organisator van het evenement van toepassing. Ga voor deze voorwaarden naar www.topsinternationalarena.com. Daarnaast zijn onderstaande e-ticket voorwaarden van toepassing.

 

E-tickets

Onder “e-ticket” wordt verstaan het document dat wordt besteld en betaald op de website van Tops International Arena (www.topsinternationalarena.com) en wordt geprint door de Klant en bedoeld is als toegangsbewijs. Onder “Klant” wordt verstaan de persoon die een e-ticket aanschaft. Onder “Organisator” wordt verstaan Concours Hippique Valkenswaard BV

 • 2.1De gedistribueerde tickets blijven eigendom van de Organisator en worden aan klant geleverd onder de voorwaarden dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisator niet is toegestaan I) de tickets door te verkopen aan derden dan wel op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken en II) tickets in commerciële uitingen -op welke wijze dan ook- aan te bieden dan wel daarin op andere wijze te refereren naar de tickets.
 • 2.2Indien de in lid één van dit artikel genoemde situatie zich voordoet zal de Organisator de tickets ongeldig maken. Houders van die tickets zal de toegang tot het evenement worden ontzegt, zonder recht op schadevergoeding.
 • 2.3De Organisator behoudt zich het recht voor om, in het geval er bij evenementen een maximum is gesteld aan het aantal te reserveren tickets, reserveringen die het maximum overschrijden te annuleren.
 • 2.4Alleen een volledig, leesbaar en intact ticket geeft toegang tot een evenement.
 • 2.4Alleen de houder van het ticket die dit als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang.
 • 2.6Het ticket kan, afhankelijk van het soort ticket dat besteld wordt, ook een zitplaats bevatten.
 • 2.7Het ticket moet op verzoek van de Organisator getoond kunnen worden.
 • 2.8De Organisator heeft het recht het evenement te verplaatsen of te annuleren; bij annulering zal de organisator de door de organisator gehanteerde aankoopprijs van het toegangsbewijs (exclusief de servicekosten) restitueren.
 • 2.9Het is verboden glaswerk, blik, vuurwerk, (vuur)- wapens en/of gevaarlijke voorwerpen en/of alcoholhoudende dranken mee te nemen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname.
 • 2.10Rolstoelgebruikers dienen te beschikken over speciale rolstoelplaatsen.
 • 2.11Dit e-ticket is alleen geldig wanneer afgedrukt op A4-papier zonder aanpassing van de printgrootte. Het kan in geen geval worden aangeboden op een andere drager (telefoon, tablet e.d.). Een goede afdrukkwaliteit is noodzakelijk. E-tickets die niet volledig afgedrukt zijn en/of geen barcode bevatten worden als ongeldig beschouwd.